• 04 Nisan 2017, Salı 10:00
ErsinAybar

Ersin Aybar

Türk Ocakları, Ülkü Ocakları, Osmanlı Ocakları ve acı gündem

103 yıl önce imparatorluğun hali pür melâli üzerine , emperyal sistemin düveli muazzamanın  devletimizi parçalama  plânlarını Balkanlarda Trablusgarpta aksiyona geçirmesi üzerine  190 Mekteb i Tıbbiyeli dönemin  Türk Milliyetçisi aydınlarının " Yusuf Akçura,Mehmet EminBey-Yurdakul-,Ahmet Ferit-Tek, Ağaoğlu Ahmet, Fuat Sabit- Ağacık-- " biraraya gelmesini sağlayarak imparatorluğun müslüman anasırını temel unsur kabul ederek - Türkmen, Tatar,,Kürt, Azeri,Çerkez, Arnavut, Lâz, Boşnak- alt etnisite ne olursa olsun  temel yapıyı oluşturan müslüman anasırı TÜRK olarak adlandıran bir müşterek üzerinde  bir direniş var olma ayakta kalma refleksi olarak  TÜRK OCAKLARI nı kurdular.

25 Mart 1912 hemen sonra ocağın çalışma ve kadrolarına Ziya Gökalp, Hamdullah Suphi , Halide Edip, Ömer Seyfettin, Emin Bülent,  vs.. Gibi isimler katıldılar .

Kuruluşun hazırlık aşamasında 1911 de Yusuf Akçura önderliğinde TÜRK YURDU dergisi çıkarıldı . Bu gün de yayını devam eden 104 yaşındaki bu dergi TÜRK OCAKLARININ resmi yayın organı görevini üstlendi. 

Türk Ocakları  Türk insanını aydınını emperyal sisteme işgale karşı örgütledi  Çanakkale'de müthiş direncin   Destansı  hikâyesini Türk Dünyasında yaygınlaştıran  kalemler oldular. İşgalin başlangıcı İzmirin işgalinde Meşhur Sultanahmet mitinglerini  düzenledi Halide'nin yiğit sesi bütün dünyada yankılandı; Ya istiklâl ya ölüm !  Kurtuluşun hikâyesi Çubuklu ve Özbekler Tekkesi cephaneleri ve 12 bakanlık 1. Meclis hükümetinin 7 bakanının Türk Ocaklı olması   Ve bu milletin binlerce yıllık tarihi serüveninde anılan adı TÜRK kelimesi ile ifade edilmesi Cumhuriyeti devleti kuran irade olması Türk Ocaklarının kıymet i harbiyesini ortaya koyarken  1960 li yıllarda dünyaya egemen olan enternasyonal sol ihtilâlci gençlik kalkışmalarının Türkiyede üniversitelerde yankılanması sonucu bir milli refleks karşı koyma direnç koruma harekâtı olarak ortaya çıkan ÜLKÜCÜ HAREKÂTIN ÜRÜNÜ OLAN ÜLKÜ OCAKLARI  kuruluşundan bu güne kadarki serüveninde gayri milli unsurlara karşı verdiği milli mücadelede binlerce gencini bu vatan uğruna şehit vermiştir.

Türk Ocaklarında olduğu gibi Ülkü Ocaklarında da asli temel Türk Milliyetçiliğidir. Türklerin yurtlarında başka hiç bir milliyetçilik yapılamaz. 

Selçuk bey kurmuş Selçuklu olmuş, Osman Bey kurmuş Osmanlı olmuş   neticede kurucu unsur Türkler ! Hiç hanedan adıyla anılan millet olur mu ?

Osmanlı milleti Selçuklu milleti , Hasburg milleti !  Türk Ocakları ve  Ülkü Ocakları fevkalâde dönemlerin ürünleridir ve dönemin neredeyse tüm milli aydınlarının ortak refleksidirler . Bölücü değil birleştiricidirler.

İhtiyaçtan doğmuşlardır. Türk Ocakları daha üst düzeyde entellektüel bir hareket olarak gelişirken Türk Milliyetçiliğinin stratejik teorilerini ortaya koymuş Ülkü Ocakları ise bir gençlik hareketi ve örgütlenmesi olarak Türk Milliyetçiliğinin temel değerleri çerçevesinde maddi manevi bütün değerlerimizi canları pahasına savunmuş ve savunurken hanedan adını millet adını silerek öne çıkaran Osmanlı Ocakları neyin nesi ! Eğer Türk milli sistemini savunacaklarsa entellektüel düzeyde Türk Ocakları gençlik ve aksiyon düzeyde Ülkü Ocakları var.

Buyursunlar gelsinler! Ama mesele o değil ki Türk milliyetçiliğini ırkçılık  kabul edip kınayan bir zihniyet siyasi amaçlı zihin karıştırıp  milli camiada bölücülük ve pravakosyon yapmak için Osmanlı Ocakları oyununu oynamaktadır. Milli değerleri kabul etmeyen kendilerini Türk olarak tanımlamayıp yalnız islâm ümmetindenim diye tanımlayan bu insanların daha dün AKP li Boynukalın milletvekilinin önderliğinde Hürriyet'i basarken Bozkurt işareti yapmaları neyle izah edilebilir ?

Türk kimliğini red ediyorsun Türk'ün milli sembolü Bozkurt işareti ile baskını yapanların Ülkücüler olduğu intibası yaratmak istemeleri adamlıkla insanlıkla bağdaşırmı?  Biz tüm mazimize saygılı olurken rasyonel akılla mazimizdeki yanlışları da bir bir eleştirebilecek akılcı bir milliyetçiliği  uygulamaya geçiriyoruz .

Ne yani mazimiz diyerek İngiliz Reşit Paşa'nın 1839 da İngiliz Büyükelçisi Lord Strafford Canning'in yazıp eline verip al oku dediği adına Tanzimat Fermanı dediği fermanı damı savunacağız !

Ülkenin bu kadar zor durumda olduğu bir anda halâ küçük politik hesapların peşinde koşarak siyasi pirim yapmak ve uyguladıkları vandalizmin faturasını ülkücü harekete ihale etmek ne kadar ahlâk ilkelerine uyar !  

Dün nasıl Türk Ocaklarının kuruluş yılları imparatorluğun yıkılma sürecine dur demek ve başarılamazsa yeni milli devletimizi oluşturmak  halkı yüce bir idealle yoğurmak ortak Türk kimliğini oluşturmak için 
zaruret idiyse bu günde emperyal sistemin artık açıkça destekledikleri Kürt vatandaşlarımızı SERHİLDAN a " kalkışma , isyan"   çağırma eylemleri ayan beyanken Dağlıca'da, Iğdır'da 16+14 şehidi 2 günde verip 7 Haziran'dan bu güne 130 şehit veriyorsak  bu günde bazı siyasilerin yapay oy hesaplarıyla Türk kimliğinin gerçek ana akım  temsilcisi TÜRK OCAKLARI ve   1966-68 li yıllarda fevkalâde şartlarda sathı vatan müdafası için ortaya çıkan ve bu uğurda binlerce şehit veren ÜLKÜ OCAKLARI nın kötü taklitlerini  ortaya çıkarıp  üstelik topluma mâl olmuş bir takım sembollerinide vandalist eylemlerinde kullanıp ülkücü gençliği zan altında bıra kmak neyin nesidir ve kimlere hizmet eder ?  

Ülkemiz kan ateş ve gözyaşı içindeyken eğer bende milli refleks göstereceğim diyorsanız tekrar ediyorum , buyrun gelin  Türk Ocakları ve Ülkü Ocakları nın kapıları ardına kadar açık ! Yeter ki iyi niyetli olun provakotör olmayın.

ABD ve AB  basını ve idarecilerinin açıkça bize PKK VE PYD YE VURMAYIN PKK YA VERDİRDİĞİNİZ KAYIPLAR İŞİD İLE OLAN MÜCADELEMİZİ ZAFİYETE UĞRATIYOR. Dedikleri bir ortamda, batının kendi ürettiği ve dünyayı " bak radikal islâm kafa kesiyor " diye korkutup roketatar, havan, insansız hava araçları ve doçkalar dahil her türlü silâhla teçhiz ettiği PKK , PYD güçleri  İŞİD,in karşısına çıkarılarak adeta bir Robin Houd  " batıyı İŞİDten koruyan kahramanlar " muamelesi görmektedirler !  

Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle 30 yıldır çete savaşlarıyla vur kaçlarla  savaşan PKK  batı gözünde sempatik Türk Devleti ise güya stratejik ortakları olmamıza karşın antipatik olmaktadır.

ABD ve İngiliz yetkilileri aba altından sopa göstererek " PKK kamplarını vurmayın İŞİD'e karşı ortak savaşın! 

İŞİD' in Türkiyeden bu güne kadar bir toprak talebi oldu mu ? Sınırlarımız içinde bir savaş hali başlattı mı ? Yol köprü kışla okul sağlık ocağı iş makineleri bombaladı mı ?

Askerlerimizi, polislerimizi, korucuları, sivillerimizi bombayla mayınla havaya uçurdu mu ?  Kahpece bankamatikte çarşıda eşiyle dolaşan askerlerimizi arkadan vurdu mu ? Uyuyan polislerimizi uykularında alçakça kurşunladı mı ?  Hayır, bunların hepsini kahpeler kahpesi   PKK yaptıO halde bizim birincil hedefimiz PKK dır ve bu safhadan sonra açılımdan bahsetmek ihanet i vataniyye ile eş değerdedir.

Mücadele PKK teslim diyene kadar sürecektir. Allah İŞİD in cezasını versin ! Onlar da Türkiyemiz için önemli tehlike arzedip demokratik lâik cumhuriyetimiz, halkımız, devletimiz için tehlike arzederlerse elbette onlarlada amansız bir mücadele başlatırız. Lâkin bizim için şu anda tartışmasız birincil hedef PKK terör örgütüdür. 

İşte bu ahvalde ülkenin milli beraberliğe ve sıkı bir Türk milliyetçiliğine ihtiyacı varken " alt kimliklerin tüm sosyal ve örfi değerlerine saygılı üst kimlik olarak benimsenmiş sosyo kültürel bir Türk milliyetçiliği"  Türk Ocakları ve Ülkü Ocakları  bu alanı en iyi şekilde doldururlarken Osmanlı Ocakları ve Turan Ocakları servis ediliyorsa olayaı iyi incelemek üzerine pertavsız tutmak lâzımdır. 

Bütün bunları yazarken bir an dalıp gitmişim maziye doğru ! Kulaklarımda Müzeyyen Senar'ın buğulu sesi " Bir zamanlarmaziye bak ne kadar şendik ! "  2015 lerden 1965 lere hızla geri saran bir eski sinema şeridi ! Dile kolay tam 50 yıl olmuş  Ülkü adlı sevgiliyle başlayan maceramız!  Ve bir çırpıda neler neler geçmiş belleğimden...


Yıl 1965 ti ve Salihli çarşı camii karşısında Vahit Çolak'ın tuhafiye dükkanının üstünde 3. Katta " Albay Türkeş'in Bombay'dan sürgün dönüşü başlayan sivil siyaset hayatında sonradan adı MHP ye dönüşecek olan CKMP nin başına geçmesiyle  " başlayan ve Salihlide İlk ülkücü olma şerefini taşımama  66-71 İstanbul Hukuk yıllarımdaki  Ülkücü hareketin ilk aksiyonerleri içinde olmamı sağlayan  bü gün halâ Türk Ocakları Şube Başkanı olarak hizmet vermemi sağlayan  gelişmeler ülkücü çizgimizi hangi siyasi oluşumun içinde olsakda değiştirmeden bu günlere  bizi taşıdı  şükürler olsun .

1965 sonu Turan Türkdoğru'nun eline verdiğim 9 Işık kitabı ile başlayan yeni ülkücüler kazanma mücadelemiz halâ devam ederken    Belki de öğrenecek daha çok şeyimiz vardır !  Boynuz kulağı geçer derler biz herkesten bir şeyler öğrenmeye  halâ açığız!


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık