• 04 Nisan 2017, Salı 10:00
ErsinAybar

Ersin Aybar

SON GELİŞMELERİN IŞIĞINDA GENÇ ÜLKÜCÜLERE AÇIK MEKTUP

Değerli genç kardeşlerim  ! Önce bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Ben Türk milliyetçiliğinin derin köklerine uzanan bir milliyetçilik anlayışıyla donanmış bir ağabeyinizim. Benim ne Meralci ne şucu ne de bucu olmam söz konusu değil! Paylaşımlarım sizlerde yanlış bir kanaat oluşumuna sebep olmuş olabilir. 

Hattâ daha da ileri gideyim ben kadim Türk tarihinin derinliklerinden beslenen bir kültür yapısının içinde oluşan bir birikimle Entellektüel Türk milliyetçiliği fikriyatını çok eski tarihlerde arayan biriyim. Yani ideolojik Türk milliyetçiliği kabul ki siyasi dünyamıza Türkeşle girmiştir ama bu demek değildir ki Türk milliyetçiliği Türkeşle başlamıştır. 

Ondan önceki bir Atsızlar , Reha Oğuzlar kuşağı onların öncesinde teoriyi pratiğe geçiren Türk Milliyetçiliğini yaşayan bir dinamik haline getiren  büyük Türkçü Sarışın Bozkurt Mustafa Kemal Atatürk var    Öncesinde Gökalpler, M Eminler, Hamdullah Suphiler , Ömer Seyfettinler kuşağı var. 

Yüreğim titreyerek şiirlerini okuduğum Namık Kemal büyük vatan şairi bile ölünceye kadar ben Osmanlıyım diye şiirler yazarken Osmanlı coğrafyası dışındaki Türkçüler Gaspıralılar, akçuralar, Ağaoğlular, Resulzadeler  bizim aydın vatansever şair ve ediplerimize Türk olduklarının bilincini vermişler. 

Cemalettin i Afgani( sakın sen de şaşırma Ferganeli bir Türktür). M Emin Yurdakul'a " oğlum Osmanlı Hasburg gibi bir hanedan adıdır sen sizler Oğuz soylu Türklersiniz diye söyleye söyleye onun büyük bir Türkçü  olmasını sağlamıştır. Ondan öncelerı de var tabii ! 

Şıpka Kahramanı Süleyman Paşa, Ahmet Vefik Paşa gibi. Bunlarda Kazanlı Musa Carullah etkisi altındadırlar. 
Osmanlı dönemi Türk, Türkçülükten çok kelime i tevhidi yaymak ilâhi kelimetullah peşinde koşulan ( Kızıl Elma peşinde önce İstanbul sonra Roma Sen Pietro kilisesi kubbesindeki elma motifini hedefleyen Fatih hariç ki o da bu kutsal hedefler dışında Türk adını pek telâffuz etmemiştir)  dönem olarak yorumlarız. 

Gerilere gidildiğinde  1200 lü yıllarda Türk lâfzını gururla söyleyip yazan Aşık Paşa'yı başta Karamanoğulları olmak üzere Türk beyliklerini görürüz. Selçuklu bile baştaki Selçuk, Çağrı, Tuğrul , Alp Arslan Afşin, Kutalmış adlarının yerini Gıyaseddin i Keyhüsrevler Alâaddin i Keykubatlara terk etmiş saray dilini resmi dili Farisileştirmiştir. 

Bizim Babai isyanı yabancı tarihçilerin -Türkmen Yürüyüşü - dedikleri Baba İlyas Baba İshak isyanını gelişimini sebep ve sonuçlarını lütfen çok iyi okuyup değerlendirin daha önceye gidip İlk Türk bilinçli atamız Bilge Kağanın gösterdiği hedehler doğrultusunda bir Türk milliyetçisi kısaca Türkçü olarak kendimi ifade edebilirim. 

Anlaşıldığı gibi aziz  genç kardeşlerim bu davada Türkeş'in müthiş katkı ve emekleri olmasına rağmen Türkçülük Türkeşle başlayan bir akım değildir ve ben  1965 te  18 yaşımda Türkeş'in Bombay dönüşü CKMP ye girişiyle beni en iyi anlatan heyecanlarımı ifade eden bir siyasi yapı buldum diyerek Bir genç Türkçü olarak CKMP ilçe örgütü gençlik kolu başkanı olarak ideollojik dünyamın siyasal yapılanmasının içinde buldum kendimi . 

Yani 51 yıl olmuş ! Dile kolay . İstanbul Hukuk yılları Ahmet Karabacak'ın Milli hareket dergisi Sakin Öner Niyazi Adıgüzel  Ülkü Ocaklarının kuruluşu 68 kuşağının serüvenleri  Türkeş ve Türkeş sonrası yıllar. Yanlış yönetilen süreçler , ülkü Ocaklarının düşünülen arzulanan standartların çok altında kalması sonucu  olgunlaştırılamayan bir fikri yapı , beyin fırtınalarına kapalı sloganist zaptı rapt altında  emir  kumanda çizgisinde robotik bir  genç nesil sonucu hedeflerden hep uzak kalan ülkücü hareket ilâhi bir tesadüf  her hayrın altında bir şer , her şerrin altında bir hayır arayınızın tecellisimidir  ki 7 Haziran ve Kasım seçimleri sonucu  MHP içindeki çalkantılar ve gelişmeler , mevcut iktidarın aşırı zorlamaları tümden yanlış yönetimleri " kimse bana son gelinen kararlı terörle mücadeleyi gösterip haklarını yiyorsun demesin" sonucu çöken bir dış politika yerlerde sürünen yargı , bitmiş bir eğitim , rakamlarla oynanarak hayal perdesinde şişirilen çökmüş bir ekonomi, 14 yıldır gaz ithal edip elektrik üreten bağımlı bir enerji politikası , yolsuzlukların ayyuka çıkması, baskıcı bunaltan bir tek adam modelinin ışığında değerlendirilince ortaya çıkan önce tüzük kurultayı sonra seçimli kongre talep eden MHP parti içi muhalefeti dertlerini anlatmak için Anadolu yollarına düşünce birden ülke gündemindeki önemli bir gündem maddesini oluşturdu MHP ! 

Salı gurup toplantıları dışında MHP ye bir dakika ayırmayan tv kanalları her akşam MHP genel başkan adaylarını tartışma proğramlarında ağırlamaya başladılar. İşte bu süreçte bir başkan adayı çok iyi bir performans sergileyip çok öne çıktı. 
Meral Akşener ! 

Her geçen gün öylesine büyük bir ilgi alaka  ve geniş halk yığınlarıyla iletişim kuruldu ki ülkücü seçmen dışında merkez dediğimiz sağ ve solun ılımlı yurtsever kesimleri üzerlerinde tek adam rejiminin baskısını hissedip kurtuluşu mucize sayıp kaderine razı olan geniş bir seçmen tabanı kendilerine bir anda yeni bir umut buldular. 

Antalya'da, Salihli'de, İzmir'de  , Ankara'da, İstanbul'da Denizli'de. Bursa'da , Uşak'ta gezdiğim her yerde  tarifi imkânsız bir hüsnü kabul tespit ediyorum. 

51 Yıllık ülkücü hareket döneminde hiç bir dönemde hareketimizi bu kadar kıritik bir eşikte görmedim . Eşiğin bir tarafı Devlet beyle küme düşme diğer tarafı Meral hanımla iktidar alternatifi  ! Bu anlattıklarım sosyal bir vakıa ve araştırmadır. Meral hanımın bir çok miting ve toplantısına katıldım gözlemlerimi paylaşıyorum. Ve şunu söyleyebilirim ki bu kutlu yürüyüşün sonu ülkücülerin iktidarı  Meral Akşener'in başbakanlığı ile sonuçlanır. 

Mevcut adaylardan Ümit hocaya hepsinden yakın olmama  rağmen ve Ümit hocanın birikim donanım olarak Türkiyenin en donanımlı aydınlarından biri olduğunu mevcut adayların çok fevkinde olduğunu bilmeme rağmen neden Meral'i destekliyorum ! 

Çünkü Meral halka dokundu! Hemde 2002 de Tayyip beyin dokunuşundan bile daha etkili dokundu ! Liderlik yalın bilgelik değil halka dokunuşla gerçekleşiyor günümüz demokrasilerinde!  O şimdi her kesimin bacısı anası Meral ablası Suyun öteki tarafından gelenler ve kadınlar parti falan dinlemeden Meral diyorlar! 

İşte ben bu 51 yılın sabrı ile artık ülkücülerin iktidarını istediğim için Meral diyorum!  Yoksa ben şahısların peşinde değil  ideallerimin peşinde koşarım. Bırakın Meralciliği Ben kendimi Türkeşçi diye de tanımlamam . Ben  Ülkücü bir Türk milliyetçisi daha ötesi Türkçüyüm. 

Şimdi yapılacak ilk iş geniş halk yığınlarıyla ülkücü hareketi kucaklaştıracak Akşenerin etrafında  ülkücü entellektüellerin çelikten bir kadro oluşturarak ülkücü özü koruyan ve devamlı gücü elinde tutacak bir güç odağı oluşturmak olmalıdır. Sizin gibi parlak ülkücü zekâlara büyük iş düşüyor genç ülkücü kardeşlerim ! 

Osmanlının İstanbul merkezli bürokratik merkeziyetçi yapısını kötü bir miras olarak alıp Ankara merkezi bürokratik yapısını oluşturan cumhuriyetin bu yapılanması siyasi partileri tüm dernekleri bir virüs gibi işgal etmiş . Geçen hafta Türk Ocakları Kurultayında kürsüde bu gerçeği. Tüm delegelerin huzurunda haykırdım! " Ankara ikâmetgâhı sizlere niçin bu kadar imtiyazlar sağlıyor"  siyasi yapıdaki bu marazi hastalık taşradaki çok kaliteli düşünen beyinlerin karar makanizmasının dışında kalmasına sebep olurken merkezdeki  " vasat akıllıların" eline önemli kozlar  geçiyor. 
Ağabey tavsiyesi; sizleri  seviyor ve sizlerde  kendimden bir şeyler buluyorum! Ne olursunuz bu kadrolarda  yer alın  , Meral hanımın yanında saf tutun! 

Bu gün gelinen nokta odur ki tek adam diktatöryasına, yeni muhayyel anayasa taslağından Türk kimliğinin silinmesine, ülkemizin özerk fedaratif yapılarla ayrışmasına, özgürlüklerin kısıtlanmasına    Kuvvetler ayrılığının rafa kaldırılıp tüm yetkileri BAŞKAN'da toplayacak bir BAŞKANLIK modelinin önüne geçebilecek yegane güç  MERAL AKŞENER'in başına geçeceği bir MHP dir. 

Yansız tüm anketler  Türkiyenin her tarafındaki dalgalanmalar Samsun, Antalya, İzmir Gündoğdu  meydanları bu büyük gerçeği teyid etmiştir.  AKSARAY'ın  metodolojik çalışan kadroları yaptırdıkları anketlerde bu günkü Devlet Bahçeli MHP sinin baraj altında olduğunu " ayni zamanda  PKK partisi HDP de baraj altında görünüyor "  fakat AKŞENER genel başkan olursa sorusuna MHP ye oy veririm oranının %29,5 olduğunu bu oranı daha genel başkan olmadan tutturan AKŞENER'in %35-40 bandıyla iktidar olabileceğini  tespit edince AKSARAY ACİL BİR SATRANÇ HAMLESİ YAPIP ÖNÜNDEKİ ÇETİN YOLDA GÜVEN DUYMADIĞI DAVUTOĞLUNU  azledip AKP için 22 Mayısta olağanüstü kongre kararı aldı. Kongrede Erdoğan'ın tayin edeceği yeni genel başkanın başbakanlığında  Ağustosta erken seçime gidip Bu günkü MHPyi ve PKK partisi HDP yi baraj altında bırakıp muhtemel 420 AKP li vekil ile yukarıda sıraladığımız vahim tabloyu gerçekleştirmek istemektedir. 

Bunun için tek engel olarak gördüğü AKŞENERİN GENEL BAŞKANI OLACAĞI MHP NİN önüne geçip hilei şeriyye ile hukuku ayaklar altına alan sahte kararlarla  bir takım kirli işler çevirmekten çekinmeyeceklerdir.  

Ama şunu iyi bilsinler ki yolun sonunda ışık görünmüş ve AKŞENERLİ MHP İKTİDARININ ATEŞİ YÜREKLERE DÜŞMÜŞTÜR.   15 MAYISTAKİ MHP TÜZÜK KURULTAYI 13 MAYIS CUMA AKŞAMINA KADAR YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ  ihtiyati tedbir kararı almazsa yapılacak ve 21 gün sonra da MHP nin Seçimli olağanüstü kongresi yapılarak allahın izni ile MERAL AKŞENER HANIM  MHP Genel Başkanı olacaktır. 

İşte o anda AKSARAY'ın plânları bozulacak ve tüm hesapları alt üst olacaktır. Türkiyede zaman duracak saatler MERAL'i gösterecektir. 

Onlar bu süreci engelleyebilmek için yüce yargıtayı etkilemeye çalışıyorlar! Ama biz de yürekten diyoruz ki nasıl Berlinde hakimler varsa ANKARADA DA HAKİMLER VARDIR. 

Türk ocaklılar siyasete müdahil olmasınlar eleştirilerine  gelince ; Milli davalarda Türk Ocakları hep taraftır! Yurdakulu, Hamdullah Suphiyi yüzeysel değerlendirmeyip  ruh köklerine inerseniz bu gerçeği yakalarsınız! 

İzmirin işgaline karşı ilk yükselen ses Sultanahmetten Halide hanımın sesiydi " Ya istiklâl ya ölüm ! "  birinci mecliste bakanların çoğu Türk Ocaklıydı. Türk Ocakları İstanbul İngiliz gölgeli padişah hükümetini değil Kuvva yı Milliyeyi destekledi.  Sürekli Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer aldı. 

Bu günkü ahval ve şerait de 100 yıl öncesinin manzara i umumiyyesinden pek farklı değil ! 

Biz tarafız  ! Büyük  Türk milletinden yana tarafız! 

Selâm ve sevgilerimie...


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık